NEDEN AGÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER?

     

 

Gelişen bilgi teknolojisi, endüstri 4.0’ın getirdiği değişiklikler ve uluslararası ekonomi-politik arenadaki gelişmeler, bilginin yeni ve gelişmiş araçlar kullanılarak işlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Makinelerin ve akıllı sistemlerin günden güne ulaşılırlığının arttığı bu dünyada insan ve toplumlara ilişkin bilginin de büyük boyutlara ulaştığı varsayımdan öte bir gerçektir. Bu noktada karşılaşılan en büyük sorun veriyi eleştirel açıdan yorumlayan sosyal bilimcilerin eksikliğidir. Bu soruna çözüm bulmak üzere açılan programımızda analitik düşünme kabiliyeti güçlü, sorunlara eleştirel açıdan yaklaşabilen, sosyal bilimler problemlerine bütüncül bakış açısı ile bakabilen Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

AGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı, politik sistemleri kavrayabilecek, günümüz politikalarının aksayan yönlerini ve güncel sorunlarını tespit edebilecek, onlar üzerine analiz yapıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek, var olan kaynakları en etkin biçimde kullanabilecek teorik ve uygulamalı bilgi donanımı güçlü, çok yönlü düşünebilen ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmektir. Programın amacı, dinamik akademik kadrosu ve öğrencilere sağladığı kapsamlı araştırma olanakları sayesinde, benzer ulusal ve uluslararası programlar arasında en üst sıralarda yer almak ve küresel problemlere kalıcı çözümler üretmektir.