KARİYER OLANAKLARI

Programdan mezun olanlar,

  • Kamu Kurumları (Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu vb.),

  • Özel Sektör (Danışma firmaları, Denetim firmaları, iletişim firmaları vb.),

  • Araştırma Şirketleri,

  • Küresel Medya Sektörü,

  • Reklamcılık,

  • Veri Analistliği,

  • Bankacılık Sektörü ve

  • Sivil Toplum Kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Mezunlar, özel sektörde olduğu kadar kamuda, hızla genişleyen düşünce kuruluşu ve danışmanlık endüstrilerinde veya siyaset bilimi veya sosyal bilimlerin ilgili alanlarındaki yüksek lisans derecelerini takip etme konusunda uzmanlığa sahip olacaklar.