MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

AGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün misyonu; siyasal sistemleri kavrayabilecek, mevcut problemleri ve mevcut politikaların güncel sorunlarını tanımlayabilecek, analiz edebilecek, mevcut kaynakları en etkili şekilde kullanabilecek, çok yönlü düşünebilecek ve olası çözümleri ortaya koyabilecek çözüm odaklı bireyler yetiştirmektir.


Vizyonumuz

AGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün vizyonu, “Öğrenen Odaklı” yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek ve küresel sorunlara çözüm arayan bir bölüm olarak kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştürmek.