KİŞİLER

RASİM ÖZGÜR DÖNMEZ

RASİM ÖZGÜR DÖNMEZ

Prof. Dr, Dekan

Doktora : University of Exeter, İngiltere, Siyaset Bilimi, 2004

Araştırma : Çatışma Dinamikleri, Milliyetçilik, Kimlik Siyaseti ve Türk Siyasal Yaşamı

MURAT İNAN

MURAT İNAN

Dr. Öğr. Üyesi, Dekan Yardımcısı

Doktora : The University of Sheffield, İngiltere, Siyaset Bilimi, 2016

Araştırma : Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Toplumsallaşma Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri, Siyasi Temsil

MEHMET CELİL ÇELEBİ

MEHMET CELİL ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Doktora : University of Oregon, ABD, Siyaset Bilimi, 2016

Araştırma : Türk Siyasal Yaşamı, Demokrasi ve Demokratikleşme, Yorumsamacı Araştırma Metotları

ARMAĞAN TEKE LLOYD

ARMAĞAN TEKE LLOYD

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora : McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016

Araştırma : Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

ÇAĞLAR KURÇ

ÇAĞLAR KURÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2013

Araştırma : Savunmanın Politik Ekonomisi, Savunma Sanayi ve Tedarik, Askeri Yenilik ve Adaptasyon

ÖZGÜR BALKILIÇ

ÖZGÜR BALKILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi, Türk Dili Bölümü Başkanı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı

Doktora : Wilfrid Laurier University, Kanada, Tarih, 2015

Araştırma : Tarihsel Sosyoloji, Marksizm ve Tarih, İşçi Sınıfı Oluşumu, Yirminci Yüzyıl Türkiye Tarihi, Türkiye'de Sınıflar ve Sınıf Oluşumları

EVREN M. DİNÇER

EVREN M. DİNÇER

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora : Cornell University, ABD, Sosyoloji, 2016

Araştırma : Çalışma sosyolojisi, Ekonomik sosyoloji, Kent sosyolojisi

ZEYNEP TUĞÇE ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

ZEYNEP TUĞÇE ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

Öğretim Görevlisi

Master : Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2002

Araştırma : Kapasite Gelişimi, Avrupa Birliği, Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetimleri, Karar ve Yürütme Organlarının Oluşumu ve İşleyişi, Proje Döngüsü Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları, Gençlik Çalışmaları

İBRAHİM ALSANCAK

İBRAHİM ALSANCAK

Araştırma Görevlisi

Master : University of Exeter, İngiltere, Kamu Yönetimi, 2013

Araştırma : Sosyal Medya ve Siyasi Katılım

FEVZİ CAN GÜRÜZ

FEVZİ CAN GÜRÜZ

Araştırma Görevlisi

Master : Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Araştırma : Siyaset ve Sosyal Bilimler

AHMET HİLMİ GÜLER

AHMET HİLMİ GÜLER

Araştırma Görevlisi

Master : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler

Araştırma : Afrika Çalışmaları, Göç Çalışmaları

CEYDA AYDOĞDU

CEYDA AYDOĞDU

Araştırma Görevlisi

Master : Queen Mary University of London, İngiltere, Psikoloji, 2014

Araştırma : Medya ve İletişim Çalışmaları