KALİTE

                 PROGRAM ÇIKTILARI

1) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında öğrencilere analitik düşünme becerisini kazandırmak.
2) Karşılaşılan sorun ya da problemlerin çözümünde aktif rol alma becerisine sahip olmalarını sağlamak.
3) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yürütülecek çalışmalarda, öğrencilerin yaratıcı ve özgün çalışmalar ortaya koymasını sağlayacak becerileri geliştirmek.
4) Yönetim becerileri kazandırmak.
5) İş hayatı içerisinde başarılı bir takım oyuncusu olma yetkinliği kazandırmak.
6) Düşünsel ve teorik anlamda kazanılan becerilerin yanında duygusal zekanın gelişimini sağlamak.
7) İş hayatında liderlik vasfı kazandırmak.
8) Öğrencilere çatışma-çözüm yönetimi ve müzakere yapma yeteneği kazandırmak.
9) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde var olan çalışmaları ve verileri iyi bir şekilde analiz edebilmek.
10) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında var olan nicel ve/veya büyük verilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesi ve yorumlanması becerisini kazandırmak.
11) Medya okur yazarlığı üzerinden güncel sorunları doğru şekilde değerlendirme ve yorumlayabilme yeteneği kazandırmak.
12) Öğrencilere her konuda küresel bir perspektif kazandırmak.

 

 

Lisans Dersleri - Program Çıktıları matrisi için tıklayınız.Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) raporu için tıklayınız.