BÖLÜMÜMÜZÜN BİR BAŞARISI DAHA

02 Aug 2021

BÖLÜMÜMÜZÜN BİR BAŞARISI DAHA

Bölümümüz öğretim görevlisi Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç 3 yıl süre ile Uluslararası Kent Yönetimleri Derneği Ödül Değerlendirme Komitesi üyeliğine seçilmiştir.  

 ICMA'nın Yerel Yönetim Mükemmellik Ödülleri, profesyonel yönetimin değerini kutluyor ve profesyonel yerel yönetim liderliğine yapılan yaratıcı katkıları onurlandırıyor. Bu ödüller, profesyonel yönetimin değerine ve bunun toplumlarımızdaki yaşam kalitesi üzerindeki etkisine ilişkin kamu bilincini vurgulamaktadır.