Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yüksek Öğretim Bursu Duyurusu

13 Sep 2021

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite öğrencilerine TEV Eğitim (Yüksek Öğretim) Bursu vermektedir.

 • Başvuru tarihleri 6 Eylül – 6 Ekim 2021 arasındadır.
 • Başvuru şartlarına ve forma www.tev.org.tr adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrılan öğretim kurumları başvuru formunda yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kurumdan (kamu veya özel) burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan geri ödemeli öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır),
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.50 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

EKLENECEK BELGELER

TEV internet sayfasında eklenecek belgeler listesi yer almaktadır.

EVRAKLARIN HAZIRLANMASI VE BAŞVURU SÜRECİ

 • TEV’in ön elemesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve/veya SMS ile bildirim yapılacak; ilgili adaylara evraklarını nereye göndereceği/nereye yükleme yapacağı ve mülakatla ilgili bilgiler gönderilecektir.
 • Ön değerlendirmede elenen adaylara da SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme/eleme sonucu bildirilmeden dosya hazırlanmamalıdır.

BURSUN ÖDENMESİ

 • Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.