DEKANIN MESAJI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne Hoşgeldiniz,

Bugün yaşadığımız pandemi sürecinde gördüğümüz gibi, dünya hızlı bir şekilde değişmektedir. Değişimle birlikte birçok kalıplaşmış sosyo-ekonomik ve siyasal yapı yıkılırken, yenilerinin de doğma aşamasında olduğu bir süreci yaşıyoruz. Dijitalleşmenin çok daha hızlandığı ama aynı zamanda bu süreci yönlendirecek iyi yetişmiş elemanlara da ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçmekteyiz. Bu çok hızlı değişen sürece bilimin de kendisini adapte etmeye çalıştığı ve bu bağlamda da bilimsel disiplinlerin kendilerini yenilemeye çalıştığı bir döneme de tanıklık ediyoruz.  

Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak öğrencilerimizi bu sürece dünya standartlarının gerektirdiği gibi hazırlamaktayız. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak bölümlerimizi disiplinler arası bir şekilde kurgulayarak değişen yeni dünya düzenini anlamlandırabilecek ve dijital çağa ayak uydurabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu yüzden her öğrencimize 21. yüzyıl iş dünyasının beklentileri olan liderlik, analitik düşünme, takım oyuncusu olma gibi yumuşak becerilerin (soft skills)  yanı sıra; veri analizi, programlama gibi sert becerileri (hard skills)  kazandırmak temel prensibimizdir. Her şeyden önemlisi fakültemiz bu becerileri kazandırarak öğrencilere hayallerinin sadece hayal olarak kalmamasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak vizyonu sağlamaktadır.  Bu yüzden adaptasyon yeteneği yüksek, öğrenmeye ve sürekli eğitime açık, çevreye saygılı ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmek için çok çaba sarf etmekteyiz.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde bölüm derslerimiz uzmanlık alanları, çift anadal ve yandal olanaklarıyla çeşitlenmektedir. Öğrenci odaklı, öğrenci katılımlı eğitim felsefemize vücut veren etkinliklerimizde, sertifika programlarımızda ise öğrencilerimizi birleştiriyor, farklı disiplinlerden gelen zenginlikleri paylaşıyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz ve Erasmus anlaşmalarımız sayesinde dünya üniversitesi olma vizyonumuzu kampüsümüze de taşıyoruz. Öğrencilerimiz İngilizce eğitim alarak, Erasmus programına katılarak, dünyanın dört bir yanından gelen arkadaşlarıyla bir arada kapsayıcı ve demokratik bir ortamda dünya vatandaşı olmayı deneyimliyor.

Aynı zamanda öğrencilerimize, bir devlet üniversitesi olan üniversitemize adım attıkları andan itibaren zorunlu staj, endüstri ve sivil toplumla ortak projeler yapma zorunluluğu getirmekteyiz. Bu uygulamalar sayesinde öğrencilerimizi sadece sınıflara veya evlere hapsedip teorik alt yapı kazanmalarını değil, hayatın her alanına temas etmelerini sağlayarak teori ile pratiği harmanlamalarını sağlamaya çalışmaktayız.  

Bu yüzden sizleri İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine davet ediyoruz.

Birlikte Olalım Geleceği Beraber Yaratalım.

Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez